VIŠE INFORMACIJA

Shading Solutions: Tende

Zip Blind


Zip Blind je vertikalni sistem panela. Otporan je na vjetar i sastoji se od bočnih ograda. To osigurava nepropusno zatvaranje bočnih strana sa kompresovanim zastorima. Može biti zakačen za zid ili plafon ili ugranjen u njih.